Dette er forskjellen på nominell og effektiv rente

Dette er forskjellen på nominell og effektiv rente

Foto: Pexels.com

Når man tar opp lån er det viktig at man vurderer alt av renter og gebyrer samt hva man eventuelt får av skattereduksjon på grunn av lånet. Begrepet effektiv rente ble innført for å gjøre dette enklere for folk flest.

Selv om tanken var at det skulle være enklere å forholde seg til den effektive renten, har det ført til like mye spekulasjoner da det finnes to tilnærmet like begreper som betyr forskjellige ting. Her skal vi gå gjennom forskjellene mellom effektiv rente og nominell rente.

Selv om hensikten er å forenkle forståelsen av renter for forbrukerne, er man likevel nødt til å forholde seg til begge begrepene. Eksempelvis kan du bare trekke fra nominell rente på skatten. Den effektive renten er den faktiske prisen du betaler for lånet, den kan du bruke til å sammenligne prisene på forskjellige lån slik at du finner det lånet som passer din økonomi best. Dersom du sammenligner lån uten sikkerhet ved å se på den nominelle renten, kan du få en overraskelse i forbindelse med gebyrene. Den effektive renten gir et bedre bilde av prisen på lånet, men det er viktig å være oppmerksom på at den effektive renten vil variere i takt med størrelsen på lånet. Dette skyldes at gebyrene ofte er de samme, disse vil utgjøre forskjellen i den effektive rentesatsen ved ulike rentenivåer.

Nominell rente

Den nominelle renten er den årlige renten du har på lånet ditt. Du får alltid oppgitt en nominell rente når du får et lån, men det betyr imidlertid ikke at det er prisen uansett hva som skjer. I de senere årene har man vært heldig med at styringsrenten har vært relativt lav og stabil. Dermed har ikke den nominelle renten man har fått, endret seg all verden. Du kan likevel forvente en endring av den nominelle renten dersom styringsrenten endrer seg. I dag kan den bare endres dersom den går oppover, årsaken til dette er at styringsrenten ikke kan bli stort lavere uten at den blir negativ.

Effektiv rente

Den effektive renten er basert på den nominelle renten. Den effektive renten er alle årlige beløp som den nominelle renten utgjør samt alle gebyrer som etableringsgebyr, månedlige gebyrer og eventuelle andre gebyrer. Derfor er det også enklere å sammenligne lån med den effektive renten. Da får du en prosentsats som beskriver hva lånet koster. Bankene reklamerer ofte med den nominelle renten da det er vanskelig å benytte den effektive renten i sine beregningsformler. Som en tommelfingerregel kan vi si at man alltid bør se på den effektive renten når man skal ta opp et lån.