Forbrukslån uten noen inntekt – Er det mulig?

Forbrukslån uten noen inntekt – Er det mulig?

Forbrukslån uten lønn
Bilde: Pexels.com

Er du klar over at det er fullt mulig å søke om forbrukslån uten inntekt? Bankens krav til deg som lånesøker er at du har betalingsevne nok til å betjene lånet, men det betyr ikke at man ikke kan få et forbrukslån uten fast inntekt.

Derfor kan du få forbrukslån uten fast lønn

Gjennom livet havner mange av oss i hendelser hvor man trenger mer penger enn det vi har på bankkontoen. Kanskje må regningen fra bilverkstedet betales veldig raskt, eller du må kjøpe en ny oppvaskmaskin fordi den gamle ble ødelagt.

I slike sammenhenger kan et forbrukslån være et godt alternativ, og kan gi deg et godt forutsigbart lån. Da får du en tilbakebetalingsplan med fastsatte terminbeløp som gjør at du må betale avdrag, gebyrer og renter månedlig.

Du vil bli bedt om å oppgi informasjon om dagens inntekt når du sender inn en søknad om forbrukslån. Det vil også bli gjort en kredittsjekk.

Vanligvis vil de siste tre årenes inntekt være avgjørende for hvor høyt beløp du kan låne. De aller fleste har en viss inntekt å dokumentere, men kravet om inntekt trenger imidlertid ikke å bli tungen på vektskålen for å få forbrukslån.

Dersom du er arbeidsledig vil noen banker avslå søknaden din, men dersom du er ufør så er det viktig at du er klar over at NAV-ytelsene dine går som inntekt.

Låne penger som uføretrygd

Dersom du har en skade eller er rammet av sykdom som har gjort at du har varig nedsatt inntektsevne, er du i kategorien over personer med krav på uføretrygd gjennom NAV. Da blir du kompensert for tapt inntekt med enten full eller gradert uføretrygd to ganger månedlig.

Som uføretrygd vil det være begrenset hva man kan få til med jobb på siden av trygden. NAVs utbetalinger er naturlig nok stabile, men man er likevel ikke sikret dersom det skulle forekomme uforutsette utgifter.

Da kan et forbrukslån være et godt alternativ, og til tross for manglende lønnsslipp kan du vise til den faste utbetalingen av uføretrygd for å vise at du har betalingsevne. Trygden skal være på lik linje med ordinær lønn, og det er derfor månedsbeløpet i trygd og utbetalingene de siste tre år som spiller en viktig rolle i hvor mye penger du kan låne.

Studenter bør vente

Dersom du er student med bare en deltidsjobb bør du vente med å ta opp lån. Når du kan vise til tre års sammenhengende inntekt og en god betalingsevne så kan du benytte sjansen til å ta opp forbrukslån.