Varemerkeregistrering og patent

Varemerkeregistrering og patent

Varemerker bør registreres om man ønsker å være på den sikre siden.

Selve varemerke er gjerne selskapets viktigste og mest verdifulle aktiva. Det er også årsaken til at det er viktig med varemerkebeskyttelse.

Varemerkebeskyttelse kan gjøres på flere forskjellige måter. Den beste og mest effektive formen for varemerkebeskyttelse er å registrere varemerket. Når varemerket er registrert, har man rett til å benytte ® symbolet som betyr at merket er et registrert varemerke.

Beskytt ditt varemerke

Varemerkebeskyttelse kan også gjøres gjennom innarbeidelse. En ulempe med denne metoden er at det ofte blir kostbart og vanskelig å dokumentere at et merke er tilstrekkelig innarbeidet.

Derimot, ved registrering av varemerke, får man et registreringsbrev som fungerer som et bevis for eneretten. Varemerkebeskyttelse kan også gjøres via lokal innarbeidelse, men da omfatter eneretten imidlertid kun det geografiske området hvor merket er innarbeidet.

Hvorfor bør jeg beskytte varemerket mitt?

1. Det er viktig å sikre at bedriften er beskyttet mot konkurranse fra andre som bruker samme eller lignende varemerke som ditt. Da har du mulighet til å bygge varemerket ditt videre på en trygg måte.

2. Det kan være tidkrevende og kostbart å måtte endre logo eller navn på grunn av at andre har beskyttet et lignende varemerke før deg. Dersom andre kan nekte deg å benytte ditt nåværende kan både skade bedriften og begrense virksomheten.

3. Du øker selskapets verdi ved å beskytte selskapets varemerke. Investorer vil vanligvis legge stor vekt på om varemerket er beskyttet.

4. Når varemerket er registrert har du rett til å benytte ® sammen med merket. Da får merket en økt status og viser omverdenen at du har eksklusive rettigheter til dette merket samtidig som ingen andre kan bruke dette merket.

Dersom et varemerke blir registrert for feil varer og tjenester, vil registreringen ofte være uten verdi for innehaver. I tillegg til risikoen for å tape penger, risikerer man også å leve i den tro at man har en beskyttelse som man faktisk ikke har. Husk at dersom din bedrift er aktiv i andre land, kan du også søke om registrering av varemerke utenfor Norge.

Hva betyr å ta patent på navn

Å ta patent på navn er en betegnelse som mange bruker i forbindelse med varemerkeregistrering, denne begrepsbruken er imidlertid feil. Når du skal sikre navnet til et varemerke, gjør du dette via en varemerkesøknad. Hvis du ønsker å sikre deg en enerett til en oppfinnelse, skal du imidlertid søke om patent.

Hva kan jeg registrere som et varemerke?

Et varemerke kan bestå av flere ting, deriblant ord, tall, bilder, former, farger, lyder eller en kombinasjon av disse tingene.

Vi har noen eksempler på dette som du kan se på:

·  Ordmerker, som for eksempel Facebook, Instagram og Twitter

·  Figurmerker, som for eksempel eplet til Apple eller storken i Freia

·  Kombinerte merker som består av både ord og bilder, som for eksempel logoen til Burger King

·  Slagord, som for eksempel «Et lite stykke Norge», eller «Må ha det, bare må ha det»

·  Tredimensjonale merker, som for eksempel Ferrero Rocher sin sjokoladeinnpakning

·  Tall og bokstaver, som for eksempel IKEA, JYSK eller 4711·  Lydmerker, som for eksempel fanfaren til 20th Century Studios eller lyden av myntene i Super Mario Bros